اطلاعات تماس با صدف داش

اطلاعات تماس دفتر مرکزی
central office contact information


 • نشانی: تهران، جردن، بلور نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار پلاک ۲۹ طبقه اول
  Address: Unit 3, Floor 1, No 29, Damanafshar Ave, Nelson Mandela (Jordan) Blvd, Vanak Sq, Tehran

 • ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح تا ۴:۳۰ بعد از ظهر
  Hours Of Work: Saturday to Wednesday 8am to 4:30pm

 • تلفن: ۹۶۸۶۲۱۱۰-۰۲۱
  phone: +98 21 96862110

 • نمابر: ۸۶۰۸۳۳۶۴-۰۲۱
  Fax: +98 21 86083364

 • ایمیل: info@sana-co.ir
  Email: info@sadafdash.com

اطلاعات تماس کارخانه
Factory contact information


 • نشانی: اردبیل، شهرک صنعتی شماره ۲، خیابان کارآفرینان ۲، پلاک خیابان صنعتگران ۲
  Address: Sanatgaran 2 Ave, Karafarinan 2 Ave, Industrial city No.2, Ardebil

 • ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح تا ۶ بعد از ظهر و پنجشنبه ۷ صبح تا ۱ بعد از ظهر
   Hours Of Work: Saturday to Wednesday 8am to 5pm and Thursday 7am to 1pm

 • تلفن: ۳۳۸۷۳۰۲۶-۰۴۵
  phone: +98 45 33873026

 • نمابر: ۳۳۸۷۳۰۲۷-۰۴۵
  Fax: +98 45 33873027

 • ایمیل: info@sana-co.ir
  Email: info@sadafdash.com